Een lekkende kraan

autisme en energielekken
Wat is auticoaching ook?

Metaforisch: Een lekkende kraan

Het duurt vaak lang voor we er iets aan doen. Telkens denken we: “Nu wordt het tijd… Straks of morgen zal ik…”
Er gaat heel wat tijd overheen en ondertussen is er al heel wat kostbaar water weggevloeid.

Auticoaching is ook samen ontdekken waar de kraan lekt. Dat is een belangrijk iets! Je kan niet eeuwig de loodgieter blijven bellen voor herstellingen.  Je kan beter op ontdekking gaan of ondersteuning zoeken hoe het zelf te herstellen en te weten waardoor het lekken net komt.

Dat ontdekken van energielekken kan vanaf het moment dat we ‘zogezegde maatschappijnormen` durven loslaten of vanop een afstand ernaar kunnen kijken.
Het streven naar, het onafgestemd meelopen is vaak een onbewust mechanisme.

We zouden moeten evolueren naar afgestemd (mee)lopen/draaien. Van onbewust onafgestemd niet weten naar bewust weten en afgestemd.

Hoe hard moet het brein werken om communicatie te ontcijferen, woorden in de juiste context te plaatsen, te schakelen…
Welke zintuigen zijn over- of onderprikkeld en welke weerslag heeft dat misschien ter compensatie op andere vlakken?

Energielekken zullen er altijd zijn. Zeker in een maatschappij die weinig autivriendelijk is. Maar wanneer je bewust de kraan kan openzetten, dichtzetten, herstellen en misschien zelf af en toe de hoofdkraan kan dichtdraaien kan de rekening op het einde van de maand je misschien minder duur komen te staan.

Het is belangrijk te weten waar je energiepeil van zakt en waarvan je energie terug stijgt. Dit weten wil nog niet zeggen dat je dat zelf ook aanvaardt of anderen dit aanvaarden. Vooral dat laatste is vaak een issue. Afstemmen en rekening houden met elkaar gebeurt in 2 richtingen. Heel vaak is dat binnen het gezin zoeken naar een manier van samenleven dat voor iedereen werkt.